Min handlekurv

Handlekurv

Retningslinjer for personvernerklæring (GDPR)

 

1. Om RadiCover

RadiCover er et handelsselskap som utvikler, markedsfører og leverer produkter som kan beskytte kunden mot mulige bivirkninger fra mobilstråling – også kalt elektromagnetisk stråling.
RadiCover har som mål å spre kunnskap om selskapets produkter og området rundt helseaspektet ved elektromagnetisk stråling – for eksempel fra mobiltelefoner
forbindelse med dette arbeidet samler og behandler RadiCover personopplysninger for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen.
RadiCover er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger for disse formålene.
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller RadiCovers behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss her:


RadiCover
Bregnerødvej 132B
3460 Birkerød
Telefon: +45 91 54 11 11
E-mail: kontakt@radicover.dk

2. Datasikkerhet er viktig for oss

For oss er ansvarlig håndtering av personopplysninger samlet inn som en del av driften av selskapet vårt avgjørende for våre forretningsmål og omdømme. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan personopplysningene dine samles inn og brukes når du er kunde hos RadiCover, og hvordan du kan få innsikt i dine egne personopplysninger.

3. Hva er personlig informasjon?

Personopplysninger er all informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person betyr en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer eller ett eller flere elementer som er unike for en gitt persons identitet.

4. Hvilken type personopplysninger behandler vi om deg og hvorfor?

Informasjonen vi samler inn om deg vil bli brukt til ulike formål i forbindelse med ditt kundeforhold til RadiCover.
Unnlatelse av å oppgi personopplysninger fra din side kan bety at RadiCover ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med ditt kundeforhold til RadiCover.
RadiCover samler inn og behandler både generelle og sensitive personopplysninger som en del av administrasjonen av tjenestene du mottar via RadiCover. I forbindelse med ditt kundeforhold vil RadiCover vanligvis samle inn følgende informasjon:

• Kundeinformasjon:
• Informasjon som du oppgir til oss når du melder deg på vårt nyhetsbrev eller registrerer deg som kunde hos RadiCover, f.eks. online via nettsidens nettbutikk, inkludert kontaktinformasjon (fornavn, mellomnavn(e), etternavn, adresse, telefonnummer og e. -e-postadresse) (ikke bankdetaljer).
• Informasjon som du gir oss når du fyller ut en rekke dokumenter ifm. oppstart som kunde hos RadiCover, inkludert kontaktinformasjon, e-post og telefonnummer.
• Vi lagrer ikke – og har ikke tilgang til kreditt-/debetkortinformasjon, CPR-nummer eller annen kritisk personlig informasjon. All kreditt-/debetkortinformasjon håndteres av vår sertifiserte betalingsleverandør BAMBORA / Epay.

5.Bruk av din personlige informasjon

RadiCover behandler dine personopplysninger for å oppfylle formålene angitt nedenfor. RadiCover behandler kun dine personopplysninger i den grad det er nødvendig i forbindelse med ditt kundeforhold til RadiCover eller nødvendig i henhold til gjeldende lov.

• Kundeadministrasjon
– Etablering og administrasjon av ditt kundeforhold til RadiCover som en del av driften av selskapet, herunder vedlikehold av våre kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk mv. All statistikk og analyser er satt sammen i anonymisert format og inneholder derfor ikke informasjon som direkte kan tilskrives deg som person.

• Overholdelse av gjeldende lover og forskrifter
– Overholdelse av lover og regler som RadiCover er underlagt i forbindelse med driften av selskapet eller for å oppfylle ulike rapporterings- eller opplysningsplikter i henhold til gjeldende lover og regler.

RadiCover streber etter å sikre at all personlig informasjon vi behandler er nøyaktig og oppdatert. Vi ber deg derfor alltid varsle oss om eventuelle endringer i dine personlige forhold (f.eks. adresseendring eller betalingsinformasjon), slik at vi kan sikre at dine personopplysninger alltid er korrekte og oppdaterte.

6.Rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger

RadiCover behandler i utgangspunktet opplysningene om deg på ett av følgende grunnlag: (1) Inngåelse eller oppfyllelse av din kontrakt/bestilling med RadiCover og (2) oppfyllelse av en juridisk forpliktelse pålagt RadiCover.
Ved å melde deg på nyhetsbrevet og inngå et kundeforhold med RadiCover gir du ditt samtykke til denne behandlingen, som du også blir bedt om å bekrefte via en såkalt opt-in bekreftelses-e-post. Hvis du ønsker å melde deg av vårt nyhetsbrev, kan du når som helst gjøre det ved å melde deg av nederst i nyhetsbrevet.

7.Deling av personopplysninger

RadiCover gir kun videre og/eller overfører dine personopplysninger til andre leverandører og/eller tjenesteleverandører i forbindelse med den generelle driften av vårt selskap, f.eks i forbindelse med ekstern hosting og administrasjon av våre IT-systemer, analyser, bokføring, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand mv.
RadiCover bestreber seg på å begrense utleveringen av personopplysninger i et personlig identifiserbart format så langt det er mulig, og dermed begrense tilfeller der det utleveres informasjon som kan tilskrives deg personlig.
RadiCover videreformidler ikke dine personopplysninger med mindre dette er nødvendig for å kunne utføre vår virksomhet eller møte dine behov.
RadiCover overfører ikke dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

8.Dataintegritet og sikkerhet

Personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, med mindre lagringen er nødvendig for å oppfylle nasjonale lovkrav, herunder lovpålagte oppbevaringsperioder i forbindelse med kontroll av EU-tilskudd, bokføring mv.
Det er RadiCovers policy å beskytte personopplysninger ved å ta tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige, vil vi sørge for at de slettes på en sikker måte.

9.Dine rettigheter

Du har rett til å utøve dine rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning når som helst. Du kan blant annet be om innsyn i personopplysningene RadiCover er i besittelse av, samt protestere mot behandlingen av opplysningene, herunder motsette deg bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Videre kan du be om retting eller sletting av uriktig informasjon om deg selv, trekke tilbake et samtykke til behandling av dine personopplysninger og hevde din rett til dataportabilitet.
Hvis du ønsker å hevde en eller flere av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kontakt@radicover.dk Din forespørsel vil bli behandlet i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning til enhver tid.

Klager på RadiCovers behandling av dine personopplysninger kan rettes til:

Datatilsynet i Danmark:
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Web: www.datatilsynet.dk


Datatilsynet i Norge:
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Web: www.datatilsynet.no

 

10. Oppdateringer

RadiCover evaluerer og oppdaterer kontinuerlig denne personvernerklæringen. Du bør derfor regelmessig sjekke denne personvernerklæringen for eventuelle endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger.

Oppdateret, 13. oktober 2021