Min handlekurv

Handlekurv

Eksplosiv utvikling i antall trådløse apparater i private danske hjem

Vi lever i en mobil og trådløs verden. Med andre ord, mobiltelefoner, smarttelefoner og andre trådløse enheter er utbredt over hele verden som få andre produkter. Årsaken til dette er entydig: Forbrukerne elsker den frihet og økte mobilitet som mobiltelefonene, smarttelefonene, tablets og alle de andre trådløse apparatene deres gir dem. Og det dukker opp nye hver dag. I tillegg er det oppstått en helt ny kultur rundt apps, underholdning og forventningen om alltid å være online.

Dette har endret terskelen for å være sosial samt vår adferd rundt bruken av mobiltelefoner markant - spesielt de siste 4-5 år, hvor smarttelefonen har gjort sin innmarsj hos de fleste forbrukere - selv helt unge tenåringer.

Nedenstående tall for den eksplosive utviklingen i antall trådløse apparater, og dermed mobilstråling i våre omgivelser, er enda en tungtveiende årsak til å ta de forholdsregler som er mulige med henblikk på å redusere mobilstrålingen.

Over 400% vekst i antall trådløse apparater i danske husstander:

Kikker man på utviklingen totalt sett i hvor mange trådløse apparater som i gjennomsnitt fins i en dansk husstand, forventer BFE at det ser omtrent sånn ut:

Udvikling i antal trådløse apparater

Kilde: 11. BFE Branchen Forbruger Elektronik  September 2013  - http://www.forbrugerelektronik.dk/nyheder/nyheder/article/femdobling-af-traadloese-enheder-i-hjemmet-om-faa-aar/ . Den eksplosive udvikling i ovenstående matriks understreger om noget den tendens samfundet generelt går imod – nemlig, at ”alt skal være trådløst”.

76 % av danske husstander har bredbånd

BFE (Branchen Forbruger Elektronik) opplyser likeledes at 76% av danske husstander har bredbånd og bruker wifi. Halvparten har smarttelefon. Og med de nye produktene som blir vist fram på de store internasjonale elektronikkmessene er det lagt opp til en kraftig økning.

Det tenkes nytt som aldri før. Philips viste f.eks. fram en kjøkkenmaskin som er utviklet i samarbeid med kokken Jamie Oliver. Hent oppskriften via en ap og overfør den til maskinen trådløst. Putt ingrediensene i - og maskinen tilbereder maten selv.

På nedenstående bilde illustreres de mer enn 25 trådløse apparatenes plassering i hjemmet i 2017. Kaffemaskin, tørketrommel, ovn, termostat, lys osv. er alle koblet til det trådløse nettverket og dermed internettet.

Udvikling i antal trådløse apparater
 

Utvikling i mobil- og smarttelefoner

Siden år 2000 er det totale antall mobiltelefoner vokst med mer enn 100%, fra ca. 65 mobiltelefoner pr. 100 innbyggere, til i dag mer enn 126 mobiltelefoner pr. 100 innbyggere i Danmark. Dette svarer til totalt ca. 6,9 mill. mobiltelefoner. På verdensbasis fins det mer enn 7,5 milliarder mobiltelefoner. I tillegg til dette kommer et stort antall tablets. i 2012 kjøpte danskene 619.500 tablets -herav ca. 325.000 iPads. Tallet for 2013 er noenlunde det samme(Se kilde).

Totalt sett er mobil- og tabletmarkedet samt markedet for trådløse apparater på ingen måte mettet og vill sannsynligvis bare fortsette å vokse de kommende årene.

Udvikling i mobilabonnementer