Min handlekurv

Handlekurv

RadiCovers posisjon på mobilstråling

Hos RadiCover har vi den holdning at helserisikoen ved mobilstråling er sterkt undervurdert. Dette fordi det fins mange undersøkelser fra anerkjente internasjonale forskningsinstitusjoner og -grupper som i årevis har arbeidet med området. Disse forskerne har gang på gang påvist klare sammenhenger mellom mobilstråling og alvorlige helsemessige bivirkninger, som f.eks., på den “lette” side - stress og hodepine - til på den “vanskelige” side - økt risiko for hjernesvulster og kreft.

Beskytt ikke bare mobiltelefonen - men deg selv også!

Mobilstråling

RadiCovers holdning er at man som forbruker bår ta alle mulige forbehold og beskytte seg så mye som mulig. Dels via endret adferd - se 10 gode råd - og dels via bruk av utstyr som reduserer strålingen betydelig - blant annet mobilposer, mobildeksel, hodetelefoner, anti strålings teppe m.m. Dette ut fra “føre var”-tankegangen - heller ta forholdsregler nå enn å vente i ti år og finne ut av det når det kanskje er for sent. Spesielt fordi det er mulig å beskytte seg mot strålene for samme pris som de produktene som bare beskytter telefonen eller tableten koster. RadiCovers produkter beskytter dermed ikke bare de dyrebare produktene, men også de som bruker dem!

Bare 6% kjenner anbefalingene fra den danske Sundhedsstyrelsen

At helsemyndighetene i Danmark i øyeblikket er svært lavmælte i sin kommunikasjon om hvilke offisielle anbefalinger de har vedrørende bruken av mobiltelefoner er derfor uforståelig for RadiCover.

Vi gjennomførte derfor en undersøkelse våren 2014 med formålet å belysedanskenes bruk av trådløse apparater. Undersøkelsen ble utført av Jysk Analyse, og viser at bare 6%* af de spurte kjenner Sundhedsstyrelsens anbefaling. Dette er i RadiCovers øyne skremmende - ikke minst fordi i Danmark og den vestlige verden for øvrig er kulturen sånn at om myndighetene ikke advarer spesielt, så endrer man heller ikke sin adferd.

Av samme grunn bruker langt de fleste dansker i dag mobiltelefoner, tablets, babyalarmer, trådløst TV, smartTV osv. i stor stil, uten å forholde seg til de helserisikoer de utsetter seg selvog sin familie for.

81% kjenner til den mulige risiko ved mobilstråling - bare 10% beskytter seg!

Ovenstående bekreftes av at hele 81%* kjenner til en mulig risiko ved mobilstråling, men bare 10% gjør noe aktivt for å beskytte seg. Når Sundhedsstyrelsen, WHO og Kræftens Bekæmpelse alle henviser til forsiktighetsprinsippet i bruken av mobiltelefoner, så er det etter RadiCovers mening også dered plikt å informere tydelig om dette, ellers har anbefalingen mer karakter av en “pseudoanbefaling”.

*Representativ undersøkelse av “Danskers bruk av trådløse apparater i hjemmet”, utført av Jysk Analyse A/S (Basert på 533 telefonintervjuer med et representativt utvalg av innbyggere i Danmark over 18 år). Utført i april 2014.

Se vårt utvalg av anti-stråling produkter

Mobildeksel
Nettbertt deksler
Se Air Tube hodetelefoner
Se mobilposer
Se babyalarmpose
Se anti-strålingsteppe

Vil du vite mer om mobilstråling og lese våre 10 gode råd, kan du laste ned e-boken vår gratis.

Last ned her 

Det er viktig at du tar stilling!