EU Trust
Min handlekurv

Handlekurv

Om mobilstråling

Hva er mobilstråling?

Mobilstråling er det på folkemunne og i mediene alminnelig brukte ordet for det mer tekniske begrepet - elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner.

Mobilstråling - eller elektromagnetisk stråling - oppstår i og omkring en mobiltelefon, iPad, babyalarm og andre trådløse apparater i det øyeblikk vi ønsker å opprettet kontakt mellom telefonen og en sentral enhet - f.eks. en mobilmast, en WIFI-ruter eller en basestasjon for babyalarmen. Det kan med andre ord ikke opprettes kontakt mellom to trådløse apparater hvis det ikke er et elektromagnetisk felt mellom dem.

Mer enn 500 undersøkelser verden over

I løpet av de siste 10-15 år har det vært diskutert mye fram og tilbake om mobilstråling er farlig for menneskers helse. Det er gjennomført mer enn 500 undersøkelser, fra de helt små og primitive, f.eks. karseforsøket påHjallerupskole i 2013, til store internasjonale studier som Interphone ogBioInitiative-rapporten på mer enn 600 sider.

Dessverre er det ingen entydige svar på om mobilstråling er farlig eller harmløst, men ser man på de mange studier og observasjoner som er lagd på sammenhengen mellom mobilstråling og bivirkninger, så er listen lang og ubarmhjertig. Og med tanke på det gamle ordspråket “Ingen røyk uten ild” - ja, da er det på sin plass å være på vakt overfor mobilstråling.

Påviste bivirkninger

Det er som sagt påvist, via utallige studier, en sammenheng mellom mobilstråling og mange negative bivirkninger som:

Dagligdags bivirkninger:

 • Hodepine
 • Tretthet og uopplagthet
 • Hukommelsesproblemer
 • Koncentrationsproblemer
 • Søvnproblemer
 • Lærevansker


Alvorlige bivirkninger:

 • Økt risiko for å utvikle kreft
  Vitenskaplig forskning anslår at unge som bruker mobiltelefon har 520% større sannsynlighet for å utvikle kreft enn dem som ikke gjør det. For voksne er tallet 270%.
   
 • Økt risiko for å utvikle dødelige svulster
  Mobilstråling kan forårsake en bestemt type ondartet svulst som kalles glioma. Denne svulsttypen er dødelig.
   
 • Økt oppvarmning av hjernen
  Mobilstråler er mikrobølger, og de varmer opp hjernen på samme måte som strålene fra en mikrobølgeovn varmer opp mat.
   
 • Negativ effekt på kroppens celler, organer, vev og DNA
  har vist at mobilstråling forstyrrer kroppens celler, organismer og DNA. Dette kan igjen føre til ubalanse og sykdommer. Videre innvirker mobilstråler på kroppens DNA, noe som kan føre til biologiske forstyrrelser, sykdommer og kreft.
   
 • Svekket immunsystem
  Forskning har vist at immunsystemet kjemper imot når det utsettes for elektromagnetisk stråling. Det forsvarer seg på samme måte som det vil forsvare seg mot bakterier og virus. Men ved elektromagnetisk stråling har det ikke en sjanse, og blir gradvis svekket. 
   
 • Nedsatt fertilitet
  Forskning har påvist at det er sammenheng mellom mobilstråling og menneskets forplantningsevne. Mobilstråling kan med andre ord medvirke til at det blir vanskeligere og vanskeligere å få barn. 


Se CNNs innslag om mobilstråling

Bruk 15 minutter på å se innslaget “Mobile phones causes cancer” fra CNN, og bli mye klokere når du hører ledende eksperter uttale seg om sine bekymringer om mobilstråling.

Se innslaget


De eksisterende grenseverdiene for mobilstråling er minst 50-60 000 ganger for høye 

2010: Seletun statement: I en vitenskaplig publikasjon kommer sju uavhengige forskere fra USA, Sverige, Israel, Hellas og Russland med klare advarsler mot radiofrekvent stråling basert på beviser for helseskadelige virkninger. De appellerer til regjeringer over hele verden om å ta drastiske forebyggende skritt. Forskerne fremhever at:

 

Folkehelsen er truet:

Det er bruk for nye grenseverdier for radiofrekvent stråling. De eksisterende grenseverdiene for mobilstråling er minst 50-60 000 ganger for høye (Red.: Mange lands grenseverdier for eksponering av hele kroppen er på 9-10 watt/m2). Forskerne har funnet bevis for mange helseskadelige virkninger ved eksponering svært langt under grenseverdiene, f.eks. kognitive skader, svekket immunforsvar og kreft. Forskerne anbefaler en ny grenseverdi på maksimum 0,00017 watt/m2.


Les mer