Min handlekurv

Handlekurv

Barn absorberer 60% mer stråling enn voksne!

Kort sagt - barn og mobiltelefoner er en skikkelig dårlig “cocktail”. 
Det er generelt mye forskning og fornuft som peker i retning av å ta spesielle forholdsregler når det dreier seg om barn og unges omgang med mobiltelefoner og andre trådløse apparater. Årsaken til dette er at barn er spesielt følsomme, cellene og nervesystemet deres er under utvikling, samtidig som de absorberer 60% mer stråling enn voksne, fordi kroppene og kraniene deres ikke er ferdig utvokst.  Kilde: de Salles AA1  Les artikkel og anbefalinger om emnet her. 

Børn påvirkers med af mobilstråling end voksne

 

Bildet viser hvor langt inn i hjernen man kan måle temperaturforandringer når man holder en mobiltelefon inntil øret.

 

Som man ser, trenger strålene lenger inn hos barn, fordi deres hodeskalle er tynnere enn voksnes, samtidig som vevet deres er tynnere fordi det ikke er ferdig utviklet.

Helt unge barn er faste brukere av trådløse apparater 

Faktum er dessverre at selv helt unge barn, helt ned i tre-fire-årsalderen er faste brukere av f.eks. iPads og tablets til underholdning, og straks de starter på skolen utstyres de med mobiltelefon, og fra 3. klasse også en iPad som kjører på skolens trådløse nettverk. Barn og unge utsettes med andre ord for store doser av mobilstråling som på kort sikt kan vise seg i form av konsentrasjonsproblemer, nedsatt læreevne, adferdsmessige utfordringer, hodepine, trøtthet m.m.Se andre bivirkninger 

Film: Lege Charlotte Bech

“Barn skal passe spesielt på mobilstråler, siden de er merkbart mer mottagelige enn voksne”.

 

 

Nedenfor finner du en samling rapporter som omhandler kartlegging av mobilstrålers påvirkning på barns utvikling og trivsel, samt ulike myndigheters tiltak for å beskytte barn og unge rundt om kring i verden.

Rapporter:

 • “Barn og unge som bruker mobiltelefon i mer enn 30 minutter pr. dag har 520% større sjanse for å få hjernesvulst, mens risikoen for voksne øker med 270%.”  -Les undersøkelsen De Salle o.a.

 •  Antall hjernesvulster i USA er steget med 21% i løpet av de siste ti år, noe dr. Charlie Teo - hjernekirurg og spesialist på barns hjerner - i høy grad tilskriver bruk av mobiltelefoner. Se TV-klipp med dr. Charlie Teo

 • Barn absorberer mobilstråling i mye større grad enn voksne, og har signifikant høyere risiko for hjernesvulster og kreft, bl.a. brystkreft, viser en ny undersøkelse utført av tre av verdens ledende forskere innenfor mobilstrålingens påvirkning på barn - juni 2014. Les hele rapporten

 • Unge som bruker mobiltelefonen mer enn 30 minutter om dagen (ca. 25% av dem gjør det), har en markant økt risiko for å få hjernesvulst, viser en undersøkelse fra New Zealand i 2013. Les hele rapporten

 • Engelske myndigheter advarte i 2012 om at det er tilstrekkelig bevis for en sammenheng mellom f.eks. økt antall tilfeller av ADHD blant skolebarn og bruk av trådløse nettverk og mobilstråling, så de anbefaler å unngå bruk av trådløse apparater til 14-årsalderen. Les undersøkelsen

 • WIFI (trådløst nettverk på skoler viser seg å være farlig, spesielt for barn som er mer sårbare i forhold til mobilstråler, uttaler dr. Jennifer Armstrong. Se TV-klipp

 • Fertilitet - menns sædkvalitet blir dårligere av mobilstråling viser en underøkelse foretatt av University of Exeter i England i juni 2014. Se undersøkelse

Lovgivning, handlinger og anbefalinger for å beskytte barn og unge

 • Europaparlamentet vedtok i 2009 en resolusjon som oppfordrer til bedre opplysning om helserisiko ved radiofrekvent stråling og at det utføres beskyttende tiltak, spesielt i forhold til barn og unge.Se artikkel

 • Russlands øverste strålingsmyndighet frarådet i 2012 at barn bruker trådløst internett (WIFI) i skoler og barnehager.Les mer

 • Tyske myndigheter frarådet i 2007 at man bruker trådløst internett (WIFI).

 • I flere kanadiske skoler fjernet man i 2012 all WIFI.

 • Belgia forbyr markedsføring av mobiltelefoner rettet mot barn under sju år på grunn av den ukjente risikoen ved mobilstråling.Les mer

Film: Stråleekspert Dr. Devra Davis - om virkningen av mobiltelefonstråling på barn og unge