Min handlekurv

Handlekurv

Internationale kritiske mobilundersøgelser:

 • WHO kategoriserer mobilstråling som muligt kræftfremkaldende. 
  Verdenssundhedsorganisationen WHO (IARC) kategoriserede allerede den 31. maj 2011 radiofrekvent stråling - herunder mobilstråling fra mobiltelefoner, mobilmaster og andre trådløse apparater - som muligt kræftfremkaldende (kategori 2B). (samme som blyholdig benzin m.f.) Dette var et historisk paradigmeskifte, idet WHO tidligere har afvist, at der kan være en sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft. Nykategoriseringen skete, efter er at en indkaldt ekspertgruppe med 30 forskere havde gennemgået forskningen på området. Flere pålidelige undersøgelser viste en sammenhæng mellem mobiltelefoni og kræft, fx INTERPHONE, der er en stor international undersøgelse, samt flere af undersøgelserne fra den anerkendte svenske professor Lennart Hardell.
 • BioInitiative Rapporten 2012:  Stor uavhengig forsker-rapport dokumenterer skadevirkninger av trådløs stråling.
  I 2012 ble en rapport om de biologiske effekter av stråling fra trådløs teknologi, BioInitiative rapporten, oppdatert med 1800 nye studier som er publisert siden rapportens første utgave i 2007. Det bringer antallet av undersøkelser tett på 4000. Rapporten er utarbeidet av et internasjonalt team av 29 uavhengige forskere og eksperter. Rapportens samlede konklusjon, på bakgrunn av den vitenskapelige gjennomgang, er at de gjeldende grenseverdier for stråling fra trådløs teknologi bør øyeblikkelig senkes til et sikrere nivå, mange tusen ganger lavere enn de offisielt tillate verdier er på i dag.
  Klik her for at gå til Bioinitiative rapportens hjemmeside (engelsk).

  - See more at: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/uafh%C3%A6ngige-eksperter-advarer#sthash.CXyXZ4xj.dpuf

 • Det statelige amerikanske (National Toxicology Program): Mobilstråling kan kobles til øket risiko for å utvikle kreft - 2016
  Blant de ikke mindre en 2.500 forsøksrotter som har deltatt i dette - vel nok verdens mest grundige og dyreste mobilstrålingsprosjekt til dato - konstaterte man, at hele 5,5% av forsøksdyrene hadde utviklet kreft, mens tallet var 8,5% hvis man telte forstadier til kreft med. Rotter som ikke var utsatt for stråling, utviklet ikke kreft.
  Se undersøkelsen her
 • Opp til 400% økt risiko for dødelige svulster - 2014
  Mobilstråling kan forsake en bestemt type ondsinnet svulst kalt glioma. Denne svulsten er dødelig. Daglig tale i mobiltelefon i mere end 30 min, i en periode over 10 år, medfører opp til 400% økt risiko for å utvikle denne typen hjernetumor viser forskningsresultater utført av den anerkjente svenske forskeren Lennart Hardell og hans forskerhold fra Ørebro Universitetsjukhus. 
  Se undersøkelsen her 
 • Økt risiko for å utvikle kreft - 2006
  Vitenskapelig forskning vurderer at unge som bruker mobiltelefoner har 520% forøkt risiko for å utvikle kreft. For voksne er det 270%. Kilde: Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 25, Iss. 4, des. 2006, p. 349-360
 • Det Europeiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ) advarer om sunnhetsrisiko ved mobilstråling - 2011
  Miljøagenturet anbefaler at forsiktighetsprinsippet gjøres gjeldende, dvs. at det tas forholdsregler omkring mobilstråling, fordi forskning peker på, at strålingen kan være skadelig. Miljøagenturet har i 2011 appellert om følgende:
  - Regjeringer, teleindustrien og befolkningen oppfordres til å redusere eksponeringen i forhold til mobilstråling, for eksempel ved ikke å holde mobiltelefoner opp til hodet.
  - De gjeldende grenseverdier for mobilstråling bør revurderes, idet de er blitt fastsatt på et mangelfullt grunnlag.
  - At der innføres effektive beskrivelser (engelsk: ”labelling”) og advarsler om mulige sundhetsrisiko ved bruk av mobiltelefoner.
 • Det Europeiske Miljøagentur kom med en lignende utmeldelse  - se http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
  EEA Statement 2011
  EEA Statement 2009
  EEA statement 2011.pdf
 • Negativ effekt på kroppens celler, organer, væv og DNA
  Forskning har vist at mobilstråling forstyrer kroppen celler, organismer og DNA, hvilket kan føre til ubalance og sygdomme. Mobilstråler skader endvidere kroppens DNA, hvilket kan lede til biologiske forstyrrelser, sygdomme og cancer. Kilde: Professor Olle Johanson fra Karolinski Universitet, Sverige
 • Europarådet vedtok i mai 2011 en vidtgående resolusjon (1815) omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikasjonsteknologi - 2011
  Europarådets resolusjon om mobilstråling (på dansk)
  Av hensyn til folkesundheden oppfordres de 47 medlemsland til i videst mulig omfang å redusere den stråling, befolkningen utsettes for. Dette gjelder særlig i forhold til barn og unge.
  Konkret anbefales det blant andet:
  - At det lages opplysningskampagner om de sunnhetsskadelige risiko ved radiofrekvent stråling.
  - At barns bruk av mobiltelefoner på skolers område reguleres strikt.
  - At trådløse nettverk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.
  - At nye lavere grenseverdier for radiofrekvent stråling fastsettes.
  - Å styrke utviklingen av trådløse telekommunikasjonsteknologier, som er mindre sunnhetsskadelige.
  http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6685&L=2

 • Gravide som bruker mobiltelefon daglig, har 40-54% større risiko for å føde barn som får atferdsproblemer - 2008
  (Kilde: UCLA University, USA). 
 • Risiko for at få EHS (Blive eloverfølsom)
  I en risikovurdering foretatt av EU Kommisjonen forståes 3-10% av den europeiske befolkning at lide av EHS. I Danmark vurderer EHS foreningen at der er tale om ca. 275.000 personer som lider av denne sykdommen i større eller mindre grad.
 • Bio Initiative - 2007
  I 2007 gikk en rekke førende og uavhengige biofysiske forskere sammen i det internasjonale "BioInitiative". I deres rapport gjennomgikk de store deler av forskningen på området, og deres konklusjoner var alarmerende.
  De advarte om massive og mangfoldige sunnhetsrisiko ved mobilstråler, for eksempel hodepine, søvnproblemer, svekket immunforsvar, forstyrret nervesystem samt kreft, og de anbefaler blant annet kraftige reduksjoner av grenseverdiene for strålingen.BioInitiativ-gruppen - et internasjonalt hold med 9 eksperter - gjennomgikk i forbindelse med deres rapport mere end 2000 undersøkelser. Medlemmer av gruppen: David Carpenter, USA, Zoreh Davanipour, USA, David Gee, Danmark, Lennart Hardell, Sverige, Olle Johansson, Sverige, Henry Lai, USA, Kjell Hansson Mild, Sverige, Eugene Sobel, USA, Zhengping Xu og Guangdin Chen, Kina.
  http://bioinitiative.org
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242044
 • Barn absorberer mer mobilstråling enn voksne - 2006:
  undersøkelser viser at barn absorberer 60% mer mobilstråling enn voksne. Kilde: De Salle et al., 2005, Electromagnetic Absorption in the Head of Adults and Children due to Mobile Phone Operation Close to the Head. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 25, Iss. 4, dec. 2006, p. 349-360</undersøkelser>
 • Mobiletelefoner påvirker teenagers søvn - 2008 
  Undersøkelse viser at teenagere, som snakker i mobiltelefon mer enn 15 ganger om dagen og sender mer enn 15 sms’er, sover mindre og dårligere, enn hvis forbruket er under 5 oppkall og 5 sms’er. De har dessuten større tilbøyelighet til å utvikle stress, rastløshet og emosjonelle forstyrrelser.http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080609071402.htm
 • Stråling og hjerterytmeforstyrrelser - 2010
  En undersøkelse viser at basestasjonen til en trådløs fastnet telefon (DECT) kan forstyrre hjerterytmen.1
  Havas-HRV-Ramazzini1.pdf (se side 279 i rapporten)
 • Mobilstråling slår blodceller ihjel - 2012
  En undersøkelse viser at mobilstråling kan slå blodceller ihjel. Hvis kroppen bestråles med mobilstråling (GSM) kan den med forsvarsmekanismer til en vis grad hemme skadevirkningene på blodcellene, men ved en 8 timers bestråling kan der forekomme en øket blodcelledød på opp til 37%
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22778799
 • Undersøkelse: Danske unge menn har dårlig sædkvalitet.
  Hen over de seneste 15 år er sædkvaliteten gått ned blant unge danske menn, viser en undersøkelse.
  - Kun 23 prosent av de unge menn hadde en optimal sædkvalitet. 27 prosent hadde en sædkvalitet, som var så lav at mennene sannsynligvis vil bruke lengere tid om å gjøre deres partner gravid, sier overlege Niels Jørgensen fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.(Kilde: Jyllands-Posten 8. juli 2012).
 • Mobilstråling og nedsatt sædkvalitet hos menn
  En vitenskapelig arbeidsgruppe har på bakgrunn av resultatene i 10 anerkjente undersøkelser (med peer review)  konkludert at mobilstråling kan skade menns sædkvalitet. Undersøkelsene viser blant annet at:
  47% av menn som går med mobilen i deres bukselomme, har alvorlig nedsatt sædkvalitet. I forhold til den gjennomsnittlige befolkning, hvor tallet var 11% (Technion University i Haifa, Israel.2015 )
  Menn som bar en mobiltelefon i en baklomme eller på beltet hadde 11 prosent færre bevegelsesdyktige sædceller enn menn, der bar mobilen et annet sted på kroppen (Kilgallon 2005).
  Menn som bar en mobiltelefon i beltet og brukte den intensivt i løpet av en fem-dages testperiode fikk et 19 prosents fall i meget bevegelige sædceller fra deres tidligere nivå (Davoudi 2002).
  Menn som snakket i mobiltelefon i mer enn en time om dagen hadde 17 prosent færre meget bevegelige sædceller enn menn, som snakket mindre end 15 minutter om dagen (Fejes 2005).
  Kilde: http://www.ewg.org/cellphoneradiation/sperm_damage, som gir en gjennomgang av vitenskapelig studier vedr. sædkvalitet og mobilstråling
 • Nedsatt immunsystem
  Forskning har vist at Immunsystemet kjemper i mot, når det utsettes for elektromagnetisk stråling. Det forsvarer seg, som det vil forsvare sig i mot bakterier og virus. Men ved elektromagnetisk stråling har der ingen sjanser og blir gradvis svakere og svakere. 
  Dr. Stehen Sinatra,Kardiolog, USA
 • Seletun statement - 2010
  I en vitenskapelig publikasjon advarer 7 uavhengige forskerne fra USA, Sverige, Israel, Hellas og Russland direkte mot radiofrekvent stråling på bakgrunn av evidens for sunnhetsskadelige virkninger. De appellerer til regjeringer i hele verden om at ta drastiske forebyggende skritt. Forskerne fremhever, at:
  Det er bruk for nye grenseverdier for radiofrekvent stråling:
  De eksisterende grenseverdier for mobilstråling er minst 50.000 - 60.000 gange for høye (Red.: Mange landes grenseverdier for eksponering av hele kroppen er på 9 til 10 Watt/m2). Forskerne har funnet evidens for mange sunnhets-skadelige virkninger veldig langt under grenseverdiene, for eksempel kognitive skader, svekket immunforsvar og kreft.
  Forskerne anbefaler en ny grenseverdi på maksimum 0,00017 Watt/m2
  Råd vedrørende trådløse apparater:
  Mobiltelefoner bør holdes vekk fra hodet og kropp, og det bør brukes høretelefoner med ledning. Trådløse fastnet telefoner og trådløst internett (Wi-Fi) osv. bør erstattes med ledningsforbindelser, især på skoler.
  Særlig sårbare grupper:
  Gravide kvinner (fostre) og barn er særlig sårbare i forhold til radiofrekvent strålings sunnhetsskadelige virkninger. De rådes kraftig til ikke å benytte mobiltelefoner – eller å være i nærheten av mobiltelefoner og andre trådløse enheter.
  Frizoner:
  Befolkningen, og spesielt sårbare grupper bør ha adgang til offentlige steder og transport, hvor de ikke utsettes for sunnhetsskadelig bestråling.
  Kilde: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443