Min handlekurv

Handlekurv

Kjøpsbetingelser for radicover.no

 

1. Partene

Denne hjemmesiden er den offisielle nettbutikken for anti-mobilstrålingsproduktene til RadiCover ApS (Danmark). 

Bemerk: Vi sender varene fra lageret vårt i Sverige. Eventuell retur skjer til vår norske avdeling.

Radicover ApS
Bregnerødvej 132B
3460 Birkerød, Danmark
CVR-nr.: DK35853928
Telefon: +45 95 54 11 11 
Mail: kontakt@radicover.dk
Web: www.radicover.no

Hvis du har spørsmål til bruken av nettbutikken eller varene våre, er du alltid velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon.

 

2. Priser, restordre og utgåtte varer

Alle prisene på hjemmesiden er angitt i norske kroner inklusive mva. på 25%, og prisene gjelder på kjøpstidspunktet. Du kan oppleve at et produkt er utsolgt, i en restordre, eller utgått fra sortimentet på kjøpstidspunktet. Hvis en av varene du bestiller er utsolgte, vil du bli kontaktet med forslag til løsning. Betalingen vil først bli trukket fra kortet ditt, når varene er sendt fra lageret vårt.
Den oppgitte prisen for varen  og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tillleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære

 

3. Avtaleinngåelse / bestilling

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Når du handler hos RadiCover skal du gi en rekke opplysninger, som eksempelvis navn, adresse, e-post og telefonnummer. Disse opplysningene (les mer under punkt 12) er nødvendige for vår ordrehåndtering, men også for at vi kan kontakte deg, i tilfelle det skulle være problemer med ordren din, i form av utsolgte varer, restordre eller lignende. Vi anbefaler at du skriver ut og lagrer all korrespondanse med oss.

Bestillingen foregår ved at du fyller ut formularet med kundeopplysninger, og godkjenner ordren. Heretter mottar du en ordrebekreftelse via e-post.

 

4. Betalingen

Når du bestiller en vare(r) hos RadiCover kan du velge å betale ordren din på følgende måter:

Betalingskort: Hvis du velger å betale med et kredittkort, trekkes pengene fra kontoen din når ordren sendes. For å beskytte dataene dine foregår betalingen via en sikker forbindelse til Bambora eller NETS.

Hos Radicover kan du betale med følgende kort:

  • Visa / Visa Elektron
  • PayPal (Visa, MasterCard, American Express, Discover)
  • MasterCard - MasterCard Direct - Maestro

Alle prisene på hjemmesiden er inkludert en norsk mva. på 25%.

 

5. Levering

RadiCover leverer varene fra eget lager i Sverige. Alle ordre hos RadiCover leveres med Bring til pakkeshop. Leveringstiden på produktene kan variere – men vil typisk ligge på 2-3 dager, fra vi har mottatt betalingen. En estimert leveringstid blir angitt i innkjøpskurven. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, leverer vi varen til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen din. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. I tilfelle ordren skulle bli forsinket, sender vi deg en e-post. RadiCover streber etter å ha alle varer i butikken på lager. Vi har valgt et ekspedisjonsgebyr på kr. 69,- pr. forsendelse. Hvis du bestiller for mer enn kr. 499,- betaler vi derimot portoen for deg, og gjør den gratis. Leveringspriser på forsendelser til andre land enn Norge er i henhold til GLS’s priser, som angis i handlekurven.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melder krav
Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

6. Risiko for utilsiktet tap eller skade

Når kjøperen har fått varen(e) i sin besittelse, går risikoen for varen(e) over på kjøper. RadiCover bærer risikoen dersom varene forsvinner eller blir skadet, innen den fysiske besittelsen er overtatt.

 

7. Reklamasjon, angrerett og returnering av varer

Hvis varen ikke lever opp til forventningene dine, eller hvis du angrer på bestillingen din, kan ordren din returneres opptil 14 dager etter mottakelsen. Du kan meddele ditt ønske om retur på: kontakt@radicover.no. Uansett hvilken metode du velger, skal dette skje hurtigst mulig etter mottakelsen. I emnefeltet i mailen skal du skrive ”retur” etterfulgt av ordrenummeret ditt. Vennligst returner varen(e) i sin opprinnelige stand, antall og forpakning. Påfør alltid navn, ordrenummer eller fakturanummer på returneringen. Det er ditt ansvar å sørge for at varene er forsvarlig beskyttet under transporten, og ankommer til adressen vår. Når du returnerer varer til oss skal du selv betale returporto, med mindre vi har gjort en feil i forbindelse med bestillingen din eller forsendelsen. Varer som returneres ufrankert eller i postoppkrav, nektes mottatt. Vi vil sette stor pris på om du skriver grunnen til returneringen din i e-posten (nevnt ovenfor). Dette gir oss muligheten til å forbedre produktene våre eller servicen. Refunderingen av returnerte varer skjer ved en overføring til kontoen din innenfor 10 bankdager, etter at vi har mottatt de returnerte varene i uskadet form.

Returadresse:

Tura Scandinavia AB
Postboks 150 – Oppsal
0619 Oslo
Norge

Dersom du mener at RadiCover ikke har løst reklamasjonen din tilfredsstillende, eller hvis du ønsker å klage over handelen til en ekstern klageinstans, kan dette rettes inn til Forbrukertilsynet.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

I henhold til kjøpsloven yter RadiCover 2 års full reklamasjonsrett på alle produkter. Du kan benytte deg av reklamasjonsretten hvis produktet ikke fungerer etter hensikten, eller hvis det blir ødelagt av alminnelig anbefalt bruk. I så fall kan du velge å få en ny vare, eller pengene refundert. Gjennom diverse linker har RadiCover gjort det enkelt for deg å få relevant informasjon fra andre hjemmesider. Disse hjemmesidene er utenfor RadiCovers kontroll. RadiCover kan derfor på ingen måte holdes ansvarlig for innholdet på hjemmesidene som deles. Opplysninger om bestilte varer på eksterne hjemmesider, inngår ikke i beskrivelsen av de bestilte varer i avtalen mellom kjøper og RadiCover. Varene oppfyller på denne måten kjøpers forventninger, så lenge de svarer til RadiCovers egen beskrivelse. Selger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap, som følge av at bestilte varer kommer for sent fram til kjøper, eller at de bestilte varer har mangler, når forsinkelse eller mangler skyldes kjøpers handling, svikt eller forhold, som ligger utenfor RadiCovers kontroll - eksempelvis krig, opptøyer, uroligheter, brann, myndighetsmessige inngrep, beslagleggelse, valutarestriksjoner og arbeidskonflikter - herunder streik og lockout, eller lignende.
Læs mere her.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon bør alltid skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnerer varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytter angreretten. Selger har rett til å holder tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

9. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimeligt gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

10. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.

 

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådets hjemmeside: www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et EU-land (eller forbruker i et EØS-land). Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

12. Personopplysninger, databeskyttelse, GDPR

Alle personopplysninger, som du avleverer i forbindelse med en handel på hjemmesiden vår, skal utelukkende brukes til å sikre en enkel og bekvem handelsopplevelse. Ingen data, som kan identifisere den enkelte, vil bli videregitt til en tredjepart. Ved betaling med kredit- eller betalingskort sikrer Worldline - Bambora A/S sikkerhetsregler, og at kortopplysningene blir behandlet fortrolig. De skal ikke bli opplyst til Radicover eller andre. Det vil si at RadiCover ikke kjenner, lagrer eller benytter den enkeltes kortopplysninger, men kun benytter et transaksjonsnummer tildelt fra Worldline - Bambora A/S.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Klag til Datatilsynet i Norge: https://www.datatilsynet.no/

Link til vores GDPR-side https://radicover.no/privatlivspolitik-gdpr-no

 

13. Øvrige forbehold

Vi tilstreber at alle opplysninger på RadiCover.no er korrekte. Innimellom kan det derimot være prisendringer, utsolgte varer, restordre eller utilsiktede feil på hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til å bli fritatt for ansvar for feil eller endringer, som oppstår i disse tilfeller. Så fremt annet ikke er angitt er ingen medarbeider, samarbeidspartner eller representant for RadiCover ansvarlig for skader, som oppstår som følge av bruk av denne hjemmesiden, eller de produkter som selges på denne hjemmesiden. RadiCover forbeholder seg retten til å endre og oppdatere regler, og betingelser, som gjelder for denne hjemmesiden. Det er derfor viktig at du løpende holder deg orientert på endringer på hjemmesiden.

 

Oppdatert mars 2022.