Min handlekurv

Handlekurv

Opp til fire millioner danskere plages av hodepine eller migrene.

Svensk og hollandsk forskning viser at stråling fra mobiltelefoner er direkte årsak til at hver 3. dansker nå har hodepine mens de snakker og etter de har snakket i mobiltelefon. Mange kan unngå hodepine ved å endre deres mobiltelefonvaner eller bruke anti-strålingsprodukter f.eks. Air Tube headsets.


Visste du at:

  • Hodepine er den smerte, flest danske går til lege med?
  • Halvdelen av alt solgt smertestillende medisin er mod hodesmerter
  • Hodepine er en folkesykdom, som påvirker over 4 millioner personer i Danmark
  • Hodepine er diagnosen på over 100 forskjellige sykdommer og tilstander
  • Hodepine og migrene er årsak til over 700.000 tapte arbeidsdager om året
  • Hodepinelidelser er årsak til en femtedel av alt sykefravær.
  • Hodepine er en stor post i samfunnets sunnhetsutgifter, både som direkte utgifter til medisin, behandling hos lege og fysioterapeut, og inn direkte utgifter på grund av nedsatt arbeidsevne og produktivitet
  • Hodepine gir markant nedsatt livskvalitet hos mange (1)

Mobiltelefonen og mobilmaster er kilder til hodepine

Det er mange forskjellige kilder til hodepine og migrene. Dybdegående forskning viser, at en vesentlig kilde til smertene kan finnes i mobilstråler fra mobiltelefonen og mobilmaster (2). Stråling fra mobiltelefoner gir mange brukere hodepine. Hver 3. dansker har nå hodepine fra mobiltelefon. Noen får hukommelsessvikt og eksem av at tale i mobiltelefon. Andre bliver utbrente, lider av søvnløshet og depresjon. (Kilde: Migrene & Hodepineforeningen)

Gjør noe ved hodepinen din

Den enkleste måten å unngå mobilhodepine på er ved å unngå eller minimere forbruket av mobiltelefonen. De fleste mennesker ønsker dog ikke å unnvære deres mobiltelefon. Man kan også ta forholdsregler og for eksempel bruke telefonens høytalerfunksjon m.m. Se også (10 gode råd) Blant de alternative løsninger finnes også spesialutviklede anti-strålingsprodukter – herunder anti-strålings høretelefoner/headset kalt Air Tubes – som reduserer mobilstrålingen med opp til 99,9%. Man kan også velge å legge sin telefon i en anti-strålings mobilpose, som reduserer opp til 85% om natten – for eksempel hvis mobilen ligger på sengebordet eller i soveværelset. Sist men ikke minst kan man bruke et spesielt anti-strålings mobilcover, som reduserer strålingen opp til 86%. Alle disse produkters anti-strålingseffekt er dokumentert i uavhengige og akkrediterende utenlandske og danske laboratorier.

Hollandsk undersøkelse:

Radiobølgene fra 3G-mobilnet kan gi hodepine, kvalme og andre fysiske gener, lyder det i en hollandsk undersøkelse. Halvsyk og hyperaktiv. Sånn vil man kanskje føle seg etter opphold nær antenner, på fagspråket benevnt basestasjoner, som utsender radiobølgene til de kommende UMTS-mobilnett, også kalt 3G. Tre hollandske ministerier er gått sammen om en undersøkelse av de fysiske påvirkninger på menneskekroppen, når den utsettes for 3G-netværkenes stråling. Testgruppen som ble utsatt for signalene fra en tredjegenerasjons-basestasjoner, opplevede signifikante innvirkninger. De fikk snurren i kroppen, hodepine og kvalme, sier en talskvinne for det hollandske økonomiministerium til Reuters. Undersøkelsen er den første, som viser statistisk signifikante og negative konsekvenser ved bruk av 3G-basestationer. The GSM Association, den verdensomspennende sammenslutning av mobilselskaper, vil ikke kommentere undersøkelsen, som den først nå er ved å granske nærmere, skriver Reuters.

Kilder: 1) Migræne & Hovedpineforeningen 2) The Effects of 884MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptoms and Sleep - 1)Wayne State University & Uppsala University, USA, 2) Karolinska Institutet, Sweden, 3) Foundation IT’IS, USA) 3) www.computerWorld.dk

Produkter som kan forebygge hodepine:

 

Klikk og velg

                               

Tablet covers Se mobilposer Se babyalarmpose  Se anti-strålingsteppe
Mobil-deksler Tablet covers Mobilposer Babyalarmpose  Anti-strålingsteppe