Min handlekurv

Handlekurv

Hva er EHS?

EHS Electro Hyper Sensitivness

"En epidemi som i øyeblikket har ramt 8-10% av den danske befolkning", vurderer praktiserende lege gjennom 35 år John Jalving.

For mange mennesker er EHS en ukjent forkortelse, som dekker over sykdomstilstanden Elektro Hyper Sensitivitet - som ofte også omtales som el-overfølsomhet. I en risikovurdering foretatt av EU Kommisjonen skjønnes sånn at 3-10% av den europeiske befolkning lider av EHS. I Danmark vurderer EHS foreningen, at det er snakk om ca. 275.000 personer som lider av denne sykdommen i større eller mindre grad.

Symptomer på EHS
Symptomene for personer som lider av EHS er meget forskjellige, men oppstår i forbindelse med opphold i nærheten av utstyr, som avgir elektromagnetisk stråling, også omtalt som EMF: elektromagnetiske felter. Årsaken til at EHS er oppstått, er som følge av den stigende anvendelse av elektrisk og trådløst utstyr, som har bragt strålingen opp på et sunnhetsskadelig nivå.

Mennesker med EHS kan eksempelvis reagere på:
Mobilmaster, Radio-/Tv-sendere, basestasjoner, høyspenningsledninger, radar, mobiltelefoner, smartphones, tablets, trådløst nett/WiFi, Bluetooth, WiMAX, TETRA, trådløse telefoner/headset/DECT basestasjoner, og annet trådløst utstyr, mikrobølgeovn, laser/skannings utstyr, IT-utstyr (PC, skjerm, printer m.m.) TV, radio, clockradio, høyttalere, lysstoffrør, el-sparepærer, strømforsyninger/transformere, el-kjøkkenmaskiner, kjøleskap, vaskemaskiner, tørretumbler, vannseng, elevasjonsseng, solarium, bil, bus, tog, solcelleanlegg, overvåkningsutstyr, sporingsutstyr og kraftige magneter.

Annerkjennelse av sykdommen
I andre deler av verden og Europa - for eksempel Frankrike, Sverige og Østerrike er EHS en anerkjent, miljøbasert sykdom, men ikke i Danmark, hvor Sunnhetsstyrelsen mener at årsak og sykdomsutvikling ikke er tilstrekkelig vitenskapelig beskrevet.

Det Amerikanske Miljøagentur (AAEM) beskrev i 2012 det tilsvarende tvernasjonale i Europa (EUROPAEM) i en resolusjon RF-EMF (høyfrekvente, elektromagnetiske felter ) samt ELF (ekstremt lavfrekvente felter) som en av vår tids største miljøproblemer. Man refererer til forskningsresultater, som påviser biologiske celleskader av genotoksisk type, som påvirker sentralnervesystemet med herav avlete sykdomstegn.

EHS er en funksjonsnedsettelse med rettigheter i henhold til nasjonal og internasjonal lovgivning, og er som sånn anerkjent i Sverige siden 1995.
EHS oppfyller alle betingelser for en funksjonsnedsettelse som beskrevet i FN’s konvensjon om rettigheter for personer med handicap med fokus på de barrierer i miljøet, som forhindrer funksjonsnedsatte personer i å ha tilgjengelighet være inkluderende og i å delta i samfunnet på like fot med andre.
WHO anerkjente tilstandens eksistens i 2005 (Faktablad 296 ”Electromagnetic Fields and Public Health/Electromagnetic Hypersensitivity”) og anbefaler en omfattende sunnhetsevaluering av disse personer.

I praksis er EHS som funksjonsnedsettelse med rettigheter dessverre ennå ikke anerkjent i Danmark ennå. Hyppighet: Forekomsten av EHS-tilfelle i USA og Europa er stigende.

Diagnosen av EHS:
I 2012 utgav Den Østeriske Legeforening retningslinjer for utredning av personer, hvor det er en mistanke om EHS.
Siden 2009 har ARTAC (EU- kreftutredningssenter i Paris) foretatt utredning og sertifisering av pasienter.

EHS er et syndrom og en funksjonsnedsettelse
I 2011 vedtok Europarådet resolusjon 1815, som advarer om den potensielle fare for folkesunnheten ved påvirkning av elektromagnetiske stråler og anerkjenner herved syndromets eksistens.
Siden 2007 har EU’s miljøagentur regelmessig utsendt advarsler, ledsaget senest i 2011 av en appel om reduksjon av de alt for høye grenseverdiene for stråling.

Siden år 2000 har EHS været klassifisert på Nordisk Ministerråds liste over miljøsykdommer som en symptombasert diagnose ICD-10: 68.8 med spesifikke, generelle symptomer relatert til bruk av elektrisk utstyr. Symptomer som forsvinner i ikke-bestrålende miljøer.

Møt en EHS pasient:
Hør Morten på 25 år fortelle hvordan han reagerer på EHS og hvordan hans liv har forandret sig.

Mød Morten der lider af EHSMøt Morten her

EHS foreningen
I Danmark jobber EHS Foreningen målrettet for denne anerkjennelsen, så personer som lider av EHS kan få sosiale ytelser i forhold til deres handicap. I Frankrike er det for eksempel sett eksempler på personer som har fått støtte til å bosette seg i områder uten stråling. 

Les mer om EHS foreningen på www.ehsf.dk

Andre navne for EHS
Noen ganger omtales lidelsen med så forskjellige navn som radiostråle syke, mikrobølge skadet, el-overfølsomhet, el-allergi, strålingsallergi, elektrofølsomhet, elektromagnetisk intoleranse, elektromagnetisk hyper sensitivitet (EHS) og electromagnetic hyper sensitivity. EHS forkortelsen er den beste å benytte ved vitensøkning internasjonalt.

Omtale av EHS i mediene:

- Radio 24/7 utsendelse om EHS
Hør lege John Jalving forteller om EHS samt de to EHS ramte - Christina Mellgren og hør hva hun opplever når hun utsettes for elektromagnetisk stråling, samt Jan Frandsen som har jobbet som elektroingeniør i 23 år inntil han ble så syk, at han ingenting kunne lengre
 Hør interviewet her

- Aftenshowet om elektro hypersensitivity
Se Aftensshowets utsendelse om EHS- hvor Vibeke Frøkjær Jensen, som selv har EHS, og lege John Jalving, som forteller om sykdommen.
Se utsendelsen her

Se vårt utvalg av anti-stråling produkter

Mobildeksel
Nettbertt deksler
Se Air Tube hodetelefoner
Se mobilposer
Se babyalarmpose
Se anti-strålingsteppe

Vil du vite mer om mobilstråling og lese våre 10 gode råd, kan du laste ned e-boken vår gratis.

Last ned her 

Det er viktig at du tar stilling!